هرکاری جز درس موقع امتحانات میچسبه...

دلقکدلقکدلقک

شیطانموقع امتحانات حتی الکی نگاه کردن به دیوار سفیدم جذابیت خاص خودشو داره...شیطان

زبانزبانزبان

/ 4 نظر / 2 بازدید
امیرخان

بستگی به امتحانش هم داره البته ولی در کل آره همبنطوره.

mahsa

واقعاااااااااااااا[قهقهه]

دنیا

با پایان یافتن امتحانات ترک دیوار ، گل قالی ، مورچه مرده ، در اتاق جذابیتشونو از دست دادن عایا شمام همینطورین[نیشخند]