عایا اینا واسه شما هم سوال هست ؟

۱- وقتی برق میره کجامیره؟

۲- چراتخم مرغ فحش نیست ولی تخم ســگ فحشه؟

۳- استامینوفن از کجا میدونه ما کجامون درد میکنه؟

۴- وقتی میگن بگیر بخواب, ما چی رو باید بگیریم؟

۵- وقتی میگن به افتخارش دست بزنید, دقیقا به کجاش باید دست بزنیم؟

۶- چرا از جمعه تا شنبه اینقدر کم طول میکشه ولی از شنبه تا جمعه اینقدر طول میکشه؟

۷- این که میگن بین خودمون باشه دقیقاکجامون باید باشه؟

۸- پس کی این حقوق بشر رو میریزن به حسابمون؟

۹- دفتر ریاست جمهوری چند برگه؟

۱۰- آیا میشه رو میز نهارخوری شام هم خورد؟

۱۱- پشم شیشه دقیقا کجای شیشه در میاد؟

۱۲- چرا جعبه پیتزا مربعه, خودش گرده, موقع خوردن مثلثه!؟

۱۳- آیا برای گرفتن شناسنامه المثنی, اصل شناسنامه هم لازمه

/ 1 نظر / 2 بازدید