شیخ رجبعلی خیاط فرمود:

 
اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب از عِقاب خدا بترسیم،

همه کارهای عالم اصلاح میشود .
 
/ 2 نظر / 4 بازدید
نگین

خدایا ! ببخش مرا . . . آنقدر که حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .[گل]