خدا امروز صبــ . . .

دیشب قبل از خواب لپ تابم رو خاموش نکردم و صب قبل از بیدار شدن داشتم خواب میدیدم خدا باهام قهر کرده ؛ وقتی بیدار شدم دیدم، دو زانو نشسته پشت لپ تابم و خیره شده به بکگراندش ؛ یه لبخند تلخی هم گوشه لباش بود.

/ 2 نظر / 3 بازدید
ا.س

مگه چیییی بود؟[تعجب]