شبکه نسیم

انقد که صدا سیما شبکه "نسیم" آزمایش کرد،

مرحوم زکریای رازی واسه کشف "الکل" آزمایش نکرد ،

اگه همین وقتو رو علم شیمیمیذاشتن،

میتونستن ی عنصرجدید به اسم "نسیمیوم" به جدول تناوبی اضافه کنن.
والا...

/ 2 نظر / 2 بازدید
M.r Fredickson

کتاب شازده کوچولو کتاب پر خاطره ای برام هست و همیشه یاد دوتا چیز می افتم یکی شبهای پادگان و یکی دیگه ام فیلم مارمولک. ------- سلام