چرخه دمینگ

خدا پدر مادر این دمینگا بیامرزه... اگه این چرخه را رو نمی کرد اساتید تو دانشگاه میخواستن بیان چی درس بدن؟؟؟

تو دانشگاه مد شده عنوان درس هرچی هست استاد مربوطه ی مانور رو این چرخه میره...!!!یول

کلافهبسته دیگه به خدا یاد گرفتیم ...کلافه

/ 0 نظر / 2 بازدید