انتخاب واحد

دوستم کافی نت داره میگم خاطره بگو

میگه والا اینا برای شما خاطرات خنده داره برای ما خاطرات تلخه
با این حال جونم براتون بگه

امروز یه دختر خانومی اومده بود انتخاب واحد کنم براش
گفت آمار ۲ رو بردارم براش
گفتم توی دروس ارائه شدتون آمار ۲ نیست
گفت برم کافی نت های دیگه چی؟
اونجا ارائه شده؟

/ 0 نظر / 2 بازدید