روز یکشنبه ی من

صبح کتاب اقتصاد مهندسى رو گذاشتم تو کیفم

کلی خوشحال شد و بالا و پایین پرید از اینکه امروز میخوام با خودم ببرمش ،

اومدم برم دیدم کیفم سنگین شده ، درش آوردم ،

حسابى از دستم ناراحت شد و با هام قهر کرد....

فکر کنم الان باید برم از دلش در بیارم ....

/ 0 نظر / 35 بازدید