صدایم کن

صدایم کن

صدای تو ترانست

نفسهای تو در گوشم کلامی عاشقانست

اگر از بودن و ماندن

بدون عشق دلگیرم

صدایم کن به آغازی

که من بی عشق می میرم

اگر خوابم

اگر بیدار

اگر مستم

اگر هوشیار

صدایم کن

در آغوشت نگاهم دار

کویرم من

اگر گلزار

اگر هیچم

اگر بسیار

صدایم کن

در آغوشت

نگاهم دار.

/ 2 نظر / 3 بازدید
عارف

زیبا ست