دلم لبخند می خواهد...

 چقدر دلم خنده می خواهد...

انگار لب هایم فراموش کرده اند می توانند انعطاف هم داشته باشند...

 

[عکس: patugh-ir-81.jpg]

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
یواشکی

الاهی همیشه لبخند روی لبهاتون باشه...

عاشق تنها

ای جان ... هه هه هه هه هه هه [ماچ][بغل][قهقهه]