وقتی نسکافه جایگزین چای می شود

طرف تا دیروز توی چای شیرین بربری تیلیت می کرد

امروز شده مدیر از صدقه سری دولت مهرورز

نسکافه می خوره

درباره‌ی طعمش هم نظر میده!

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

فکر می کنه مدیرا فقط نسکافه می خورن!

/ 0 نظر / 18 بازدید