کریم احمدی

محل تولد: روستای مارللو
محل شهادت: اردبیل
تاریخ شهادت: 9/10/1357

قسمتی از زندگینامه شهید
شهید به سال 1324،در یک خانواده مذهبی بدنیا آمد،آغاز انقلاب اسلامی ایران در پخش اعلامیه های صادره از طرف امام امت وروحانیت مبارز فعالیت واینکار را یک تکلیف شرعی وجدانی می دانست،او همواره آرزوی آمدن امام به ایران را داشت .شهید در تاریخ 9/10/57 عده ای از جوانان شرکت کننده در تظاهرات را که مورد تعقیب مزدوران شاهی بودند مخفی کرد گلوله خصم وکینه مزدوران شاه اورا بشهادت میرساند وگلی دیگر به گلستان انقلاب اسلامی اضافه میشود.

/ 1 نظر / 2 بازدید
سیدمحمود

بااین ستارگان میشود راه را پیدا کرد. حضرت ماه