رویداد های یهویی...

بعد از چند سال اتفاقی همدیگرا دیدیم !!!

گفت : اصلا عوض نشدی...هنوز مثل همون روزایی...

نمیخوای پیر شی ؟؟؟

گفتم : ادم هایی که به ظاهر پیر نمیشن از درون می پوسن.

فقط سکوت کرد...

شاید خودشا مقصر دونست!!!

/ 0 نظر / 16 بازدید