فلفل

اینکه بعضى ها فلفل دوست دارن ،

معنیش این نیست که فلفل دهنشون رو نمى سوزونه ،

معنیش این هست که دوست دارن فلفل دهنشون رو بسوزونه!!!

/ 0 نظر / 21 بازدید