/ 2 نظر / 2 بازدید
zizi

_00000000آپم0000000 _0000000000000000 __00000000000000 ____00000000000 _______00000 _________0 ________*__000000_آپم__00000 _______*__00000000?00000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 _______*_____00000000000 ________*_______00000 _________?________0 _00000آپم__00000___* 00000000?0000000___* 0000000000000000____* _00000000000000_____* ___00000000000_____* ______00000_______* ________0________* ________*__00000آپم_00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 ______*______00000000000 _______*________00000 ________*_________0 _________*________* _________*_______* __________*______* ___________*____* ____________*___* _____________*__* ______________**

نظرت چیه؟

عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک سفری از خود من تا به خودم ، مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست پیشاپیش فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک التماس دعا با یه آپ ماه رمضونی منتظرتونم!