دلم هواتا کرده... چه تنهایی من تاریک و سرده...

دلم هواتا کرده...

شبیه گریه کردن وقت بارون...گریه

مثل اواز غصه...

واسه قلبی شکسته و پریشوندل شکسته

دلم می گیره بی تو...ناراحت

چه بغضی دارم از هوای دوریتناراحت

چشام چشماتا می خواد

برای دیدنت گم شد صبوری...

/ 3 نظر / 2 بازدید
دنیا

دلت که گرفت، ديگر منتِ زمين را نکش راهِ آسمان باز است ، پر بکش . . .