راننده تاکسی

از صادقیه تا آزادی سوار تاکسی شدم موقع پیاده شدن:

من:چقدر میشه؟

راننده:دو تومن.

من:چه خبره دو قدم بیشتر نبود.دو تومن؟!

راننده:اگه اینطوری قدم برداری فک کنم شلوارت پاره میشه.

من:0-0

راننده تاکسی است دیگر ....

گاهی دلش می خواهد آدم را آچمز کند.

/ 0 نظر / 17 بازدید