میگ میگ

یــعــنــی ســرعـتــی کــه دانــشــجــویــان ایــرانـــی تــو تــقــلــب کــردن و
تــقــلــب نــوشــتـــنــو مــوقـــعــیـــت مــراقـــب رو حــدس زدن و بــه حــالــت
اولــیــه بـرگـشتن و.... دارنـــــ رو بــایــد تـــو گــیــنـــس ثــبـــت کـــرد ...
والــــا .... حــیـــفـــــن آخـــه .... :)
بـــه ســرعــت نــور گــفــتـــن مــیـــگ مــیـــگ !!!! .....

/ 0 نظر / 2 بازدید