هستم ولی خستم!

امروز به خود درونم گفتم : سلام  خوبی ؟ چه خبر؟

گفت : خبر اینکه هنوز زنده ایم...

----------------------------------------

پ . ن :

این روزا روزگارم انقدر سگی بود که هیچیش قابل ثبت کردن نبود

حتا نمیشد از اب و هوایی نوشت که خر تب میکرد و سگ سینه پهلو...

یکی گفت : تو انقدر بلا سرت میاد چرا نمی میری ؟؟؟

ی لبخند تلخی زدم و گفتم برای خودمم سواله...

/ 0 نظر / 19 بازدید