کارگاه جوش

امروز تو کارگاه جوش با اره اهن بریدم و یاد گرفتم که دوتا تیکه اهن را چجوری بهم جوش بدم!

ی خراب کاری کوچیکم کردم:

بعد از اینکه اون دوتا تیکه را بهم جوش دادم بدون هیچ دلیلی نمیدونم چرا پدیده حاصل را به میز کارم جوش دادم

استاد این شکلی شد عصبانی

من این شکلی شدم ابله

در کل تجربه نویی بود!

/ 0 نظر / 6 بازدید