مثل اینکه معذرت میخوام !

دوستم میخواست زنگ بزنه به خالش، شماره رو اشتباه گرفت

یارو گوشی رو از اون ور برداشت گفت: بله؟

دوستم هول کرد گفت: ببخشید مثل این که معذرت میخوام!

/ 2 نظر / 2 بازدید
زهره

دوستات واقعا نخبه ن بهشون افتخار کن[نیشخند]