ساعت

ساعت

ساعت دلتنگی

نقاشی با مدادای رنگی

یاد عکس و خاطره های رنگی

انگار منتظر ی زنگی

ساعت

ساعت تنهایی

فرو رفتن تو ارزو های رویایی

انگار داره میاد ی صدایی

که در بیاره تو را ازین تنهایی

ساعت

ساعت رسیدن

سلام علیک و حال همو پرسیدن

نوشیدن چای و گپ زدن

بعدش راجب کار و بار خرف زدن

ساعت

ساعت زندگی

زسیدن

تنهایی

دلتنگی

اگه فکر می کنی خیلی زرنگی

خوب استفاده کن از این ساعت های رنگی.

 

http://www.parsj.org/wp-content/uploads/2012/07/bv4n2tfbkjfjbvnp2fsv.jpg
/ 1 نظر / 2 بازدید
مهدیه

▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒) (▒)(█)(▒)__ ███_☼██████ _(▒)(▒)___██____████████ _________██____███▒▒▄▒▒.... __________██____█▒▒▒▒▒▒... ___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒) ____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒) __________ __██____▒▒______(▒(▒) _____________██__▓▓▒▓_______█ ________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█ _(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█ (▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█ _(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█ ___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█ __________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█ _________ ▓▓___███☼█__▓▓__█ ___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█ ___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒ ____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█ ______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█ ________♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥ ___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒ _______________▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ (▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ _______________▓▓_▓▓ _______________▓▓▓▓ _______________▓▓▓ ______█████████ ________██____██ ______█☼█____██ ______█_______██ ______________█☼█ آپم با يه مطلب باحالَ