قصه!

غصه هایت را با قاف بنویس تا هیچگاه باورشان نکنی...

/ 6 نظر / 2 بازدید
امیرخان

منظورت اینه که بشم یه مولانای دیگه و یه منوی دیگه ؟ من نوشتن رو دوست دارم ولی قصه های من میشه مثنوی هفتاد من کاغذ.همه اش گریه داره،تازه نه رستم داره نه سهراب و نه عشقی توش هست نه عاشقی.

امیرخان

تو که گذشتن رو بلد نیستی و با (ز) مینویسی چطوری تجویزش میکنی؟ مال ما که اینطوری میگذره شاید مال شما . . .

دنیا

در راستای طرح سرخوش بودن با این پستت موافقم [نیشخند]

دل منه

سلام [گل]

امین

اما بعضی وقتها قصه ها رو خیلی زودتر باور میکنیم

مهسا

اَز چوپـــآن ِ پیـــری کـِــه دیــگَر تــَـوان چوپـــآنی نـَــداشت، پــُـرسیدَند: چـــه خــَــبَر...؟ با لـَـــحن ِ تـَــلخـی گـُــفت: گــُــرگ شُد... آن بــَـره ای کـــِـه نـَــواز ِشَش میکـَــردَم....