سلام بر ماه مهمانی خدا...

خطا از من است میدانم!

از من که سال هاست گفته ام : ایاک نعبد

اما به دیگران هم دل سپرده ام...

از من که سال هاست گفته ام : ایاک نستعین

اما به دیگران هم تکیه کرده ام...

اما تو ای خدای مهربانم

هرگز رهایم نکن

به اندازه ی تمام روز های نبودنم  ایاک نعبد و ایاک نستعین...

/ 1 نظر / 2 بازدید