جمعه

گفت : جمعه باس خونه بوی قرمه سبزی بده...

گفتم : عه ! پ خونه ما چرا بو خورش کرفس یا ابگوشت میده ؟

گفت : پس امروز خونتون جمعه نبود...

وسط هفته بهش گفتم : امشب خونه ما جمعس ... !

/ 0 نظر / 14 بازدید