چارلی چاپلین می گوید:

پس از کلی فقر به ثروت و شهرت رسیدم

و آموختم که با پول می شود
خانه خرید ولی آشیانه نه؛
رختخواب خرید ولی خواب نه،
ساعت خرید ولی زمان نه؛
می توان مقام خرید ولی احترام نه؛
می توان کتاب خرید ولی دانش نه؛
دارو خرید ولی سلامتی نه؛
می توان آدم خرید ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــی دل نه!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید