دانایی پریشان از جهل بدتر است...

باران خبر دانایی انسان را اشفته می کنه

و وقتی اگاهی کسی اشفته شد خود او هم درمانده می شود.

دانایی پریشان از جهل بدتره

چون به هر حال در ندانستن ارامشی است که در دانستن نیست.

/ 1 نظر / 7 بازدید
فرزاد

سلام به روزم و مشتاق نگاهی