RSS چیست؟

چگونه می توانم مشترک دریافت مطالب پایگاه های اینترنتی شویم؟

در اولین گام باید برنامه ای به نام خبر خوان Really Simple Syndication) RSS) در اختیار داشته باشید. این برنامه مطالب جدید سایت مورد نظر شما را بر روی رایانه نشان خواهد داد.
با در اختیار داشتن این برنامه می توانید به چند شیوه مشترک دریافت اخبار از طریق RSS شوید:

• دکمه نارنجی رنگ RSS را به داخل خبرخوان خود بکشید.
• نشانی اینترنتی RSS را به خبرخوان خود بکشید.
• نشانی اینترنتی RSS را در خبرخوان خود قرار دهید (Copy and Paste)

خبرخوان های RSS جدید در اولین مراجعه به صفحه RSS سایت مورد نظر شما پیامی را نشان می دهند مبنی بر اینکه مشترک دریافت اخبار RSS آن سایت شده اید.

چگونه می توانم خبرخوان RSS تهیه کنم؟

انواع گوناگون خبرخوان های RSS موجود است. جزئیات این برنامه ها را می توانید در اینترنت جستجو کنید. به طور کلی این خبرخوان ها را می توان به طور مجانی در رایانه پیاده کرد.
بسیاری از مرورگرهای وب دارای سرویس خبرخوان RSS را به نسخه های جدید خود اضافه کرده اند.

Internet Explorer V.7 , 8 , 9 ، Mozilla Firefox، Opera ،Flock ، Safari همگی دارای خبرخوان RSS هستند.

/ 0 نظر / 3 بازدید