برنامه نویسی کامپیوتر

صحنه:

دانشجودر حال اس ام اس دادن

استاد در حال درس دادن

استاد خطاب به دانشجو مذکور: خانم مهندس؟؟؟

دانشجو که در حال اس ام دادن اصلا توجه نمیکنه!!!

سایر دانشجوها خطاب به دانشجو مذکور: استاد با شماست!

دانشجوی مذکور: بله استاد ! بامنی خاتم مهندس؟ ببخشید من فکر کردم منظورتون با یکی دیگست...

استاد: مگه مهندس نیستی؟

دانشجو: نه دانشجوییم!

استاد: رشتت چیه؟

دانشجو: کامپیوتر نرم افزار

استاد: خب مهندسی دیگه! ما از الان بهت می گیم مهندس!حالا مهندس هستی یا نیستی؟؟؟

دانشجو در حالی که ذوق مرگ شده بود از این که استاد بهش گفته بود مهندس با لبخند گفت: بله استاد مهندسیم

استاد: حالا که مهندسی بفرمایید بیرون کلاس به حضور شما احتیاجی نداره...!!!!!

دانشجوبهت زده: استاد...!!!؟؟؟

استاد: حرف نباشه ! بیرون...

-------------------------------------------------------------------------

نکته ی اخلاقی : قدیما دانشجو ها شیطونی می کردن استادا ی راست دانشجو را به بیرون هدایت می کردن

امروز اگه دانشجو شیطونی کنه اول توسط استاد مورد ترور شخصیتی قرار میگیره بعد که مضحکه عام و خاص قرار گرفت به بیرون هدایت میشه!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید