/ 3 نظر / 3 بازدید
دنیا

[نیشخند] نه کاملا مشخصه این پشس چون نگا نوک مماخش چه تیزه اینا ادمو نیش میزنن تازه قیافشم خبیثه مگس فقط هارت وپورته صدا در میاره [نیشخند]

mahsa

سلام شازده جوووووووووونم.[گل][قهقهه]