نتیجه سگ بازی دراوردن

شوهر خالم با یکی تصادف کرده
تو تصادف هیچکدوم چیزیشون نشد ،
بعد پیاده شدن همدیگرو مث سگ زدن .
الان سه هفته ست دوتایی تو بیمارستان بسترین!

/ 1 نظر / 3 بازدید
مریم

[تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب] مردم خودشون با خودشون درگیرن[مغرور] برگرد ، من نگذاشتم روی صندلی تــــــــو هیچکس بنشیند حتی غــــــبار … آپـــــــــــم آپــــــــم آپــــم