بلد نیستی با لب تاپ کار کنی نمی تونی کار نکنی؟؟؟

امروز یکی از استادا با چه کلاس کاری خواستی با خودش لب تاپ اورده بود می خواست با پاور پوینت درس بده

شروع کرد به درس دادن...

گفتیم استاد ی خورده زوم کنید فونتش ریزه معلوم نیست

تعجباستاد بلد نبود!!!سبز!!!زوم کنه!!!سبز!!!تعجب

ما بهش گفتیم چجوری می تونه زوم کنه

یکی این وسط خندید!

استاد غرورش جریحه دار شد گفت اصلا نمیخاد!!!

شما را چه به این کارا!!!!تعجب

جزوه می گم بنویسدناراحت

خب شما بلد نیستی با لب تاپ کار کنی ما دانشجو های بیچاره چکار کنیم!

از استاد بودن فقط تیپ زدنو پز دادنشا یاد گرفتن!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
بهزاد منفرد

چه پست خوبی بود به منم سر بزن اگر دوست داشتی تبادل لینک هم بکنیم