لیلی زیر درخت انار

خون انار روی دست لیلی چکید .

 لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید .

 مجنون به لیلی اش رسید .

 خدا گفت : راز رسیدن فقط همین بود .

 کافی است انار دلت ترک بخورد .


/ 2 نظر / 3 بازدید
مریم

خودت نوشتی یا از جایی بود؟

سمیه

خیلی قشنگ بود بازم بهم سربزن [گل][گل][گل][گل][گل]