درد و دل

دلقکدلقکدلقک

دوستم می گه :

دردو دل که می کنی ضعف هایت   دردهایت را می گزاری توی سینی و تعارف می کنی که هر کدامشان را که می خواهند بردارند تیغ کنند تیز کنند بزنند به روحت

 

/ 0 نظر / 2 بازدید