مرا کم اما همیشه دوست داشته باش!

دوستم مریم میگه :

کم باش!

اصلاهم نگران گم شدنت نباش

اونیکه اگه کم باشی گمت میکنه همونیه که اگه زیادباشی حیفت میکنه ...

سعی کن متفاوت باشی فقط خوب باش این روزها خوب بودن به اندازه کافی متفاوته!!!

/ 3 نظر / 2 بازدید
مریم

میدونی اینوروزی چندباربرای خودم تکرارمیکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟