خاطره ای از جهان پهلوان تختی

هنگام اعطای مدال توسط شاه به تختی:
هرچه دوستش به او گفت:غلامرضا خم شو، فایده ای نداشت
بعد از مراسم ازش پرسیدن، چرا خم نشدی برایت دردسر میشود، او شاه مملکت است......گفت :هر که میخواهد باشد تختی فقط برای بوسیدن دست مادرش خم میشود

/ 0 نظر / 3 بازدید