انسانیت

 

از مرگ نترسید !

از این بترسید که وقتی زنده‌اید

چیزی در درون شما بمیرد

/ 1 نظر / 3 بازدید
en30

تا چند نظر به روی مهتاب کنم خود را به هوای دیدنت آب کنم سلام داداش شازده جان